Prvih 20 direktora će na leto dobiti dozvolu za rad, a u planu je da do kraja godine bude licencirano oko 2.000 direktora

Na čelu škola ubuduće biće direktori koji imaju licencu

Da bi neko bio direktor škole ne znači da je dovoljno da bude samo dobar nastavnik i da poznaje struku, već mora da bude i pedagog, pravnik, šef računovodstva, psiholog, pi-ar, da bude informatički pismen, vlada najmanje jednim stranim jezikom, da poznaje zakon, da prati razvoj svakog đaka i da se neprekidno usavršava.

Ovo su samo neke od karakteristika koji će uz „debelu dokaznu dokumentaciju” o planovima za rad i razvoj škole i njegov lični razvoj ubuduće biti neophodni svim nastavnicima koji budu želeli da sednu u fotelju prvog čoveka osnovne ili srednje škole.

………………………………………….

Sandra Gucijan