logo

Након одржане осме седнице Комисије за тумачење ПКУ за запослене у основним и средњим школама и домовима учениика (15.10.2015. године) ГСПРС НЕЗАВИСНОСТ је покренуо иницијативу за посредовање Републичке Агенције за мирно решавање радних спорова.
Због проблема у примени одредаба ПКУ за запослене у основним и средњим школама и домовима ученика и остваривања права запослених неопходно је хитно ангажовање миритеља Републичке Агенције за мирно решавање радних спорова.
Сигурни смо да ће и остали репрезентативни синдикати препознати неопходност овакве иницијативе и да ће узети учешће у најављеној акцији.

ГСПРС НЕЗАВИСНОСТ