najnovija_vest

 

Na sastanku reprezentativnih sindikata u prosveti: GSPRS „Nezavisnost“, USPRS, SrpS i SOS-a sa predsednikom Vlade dr Mirkom Cvetkovićem i ministrom prosvete i nauke prof. dr Žarkom Obradovićem  održanom 19. jula u Vladi Republike Srbije usaglašena je poslednja  verzija PKU za OŠ i SŠ i domove učenika.

PREUZMI TEKST PKU-a