Nove-muke

Упркос томе што су у свету дипломе државних и приватних факултета изједначене, у Србији и послодавци чешће запошљавају дипломце који су се школовали на рачун пореских обвезника. Дипломци са приватних факултета посао лакше налазе, али само уколико имају претходно искуство и добре референце.

Послодавци дају предност правницима, технолозима и информатичарима са државних високостручних установа

Да се заиста у већем проценту запошљавају дипломци са завршеним државним факултетом, потврдило је и истраживање сајта “Инфостуд”. По овом истраживању, шест месеци након дипломирања посао нађе 23 одсто оних који су завршили државни факултет, а само 16 одсто са приватних факултета. Послодавци ће ове друге пре запослити ако су у питању послови економисте, менаџера или новинара, док ће за послове који се тичу права, технологије и информатике предност дати заинтересованом са дипломом државног факултета.

У Компанији “Делта” кажу да су на конкурсима за посао квалитетније знање показали кандидати са дипломом државних факултета.

– Недостатак у њиховом образовању је то што су недовољно били упућени на практични рад па слабо имају представу о пословном окружењу и задацима који их очекују. Приватни факултети имају израженију оријентацију на практично искуство, али из неког разлога квалитет кадрова, који одатле долази и даље је слабији од оног са државних – каже Биљана Дуковић, директор Сектора за људске ресурсе у компанији “Делта”.

 

Напомиње да најбоље искуство имају са кандидатима који су завршили неки од солиднијих иностраних факултета.

 

Бранислава Гиговић