Данас је у 15 сати постписан Протокол, између представника Владе РС и репрезентативних синдиката, за запослене у предшколским установама, којим се предвиђа доношење јединствене Уредбе о допунама Уредбе о коефицијентима за обрачун и исплату плата запослених у јавним службама, чија примена ће почети 01.01.2013. године и којом ће бити усаглашени коефицијенти запослених у предшколским установама са коефицијентима запослених у образовању на целој територији РС.

ПРЕУЗМИ ОРИГИНАЛ