najnovija_vest

Након завршетка рада радне групе,секретаријату  ГСПРС „Независност „-  је достављен текст

Измена и допуна Закона о основама система образовања и васпитања.

Молимо вас да погледате достављени текст и евентуалне примедбе и предлоге доставите најкасније до среде 15. јуна 2011. године.

Секретаријат  ГСПРС „Независност“

ЗАКОН О ОСНОВАМА СИСТЕМА ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА