Професор Владимир Бумбаширевић предложен за новог ректора Универзитета у Београду. Нови ректор биће познат 29. маја, после заједничке седнице Савета и Сената универзитета.

Сенат Универзитета у Београду предложиће Савету да за новог ректора изабере декана Медицинског факултета Владимира Бумбаширевића, одлучено је на седници Сената. Професор Бумбаширевић једини је добио подршку колега за пролазак у други круг, пошто су за његов избор гласала 24, од укупно 46 чланова Сената.

RektoratBU.jpg

Ректорат

Остала два кандидата – декан Архитектонског факултета Владимир Мако и професор Саобраћајног факултета Душан Теодоровић нису добили потребан број гласова да би њихова канидатура била изнета на Савет, који бира ректора.

Професор Теодоровић је добио 13 гласова, а проф. Мако пет. С обзиром на то да је за кандидатуру потребна подршка најмање једне трећине чланова Сената, односно најмање 16 гласова, ова два кандидата „нису прошла“.

Нови ректор биће познат 29. маја, када ће бити одржана заједничка свечана седница Савета и Сената.

Професора Бумбаширевића треба да подржи најмање 17 од 32 члана Савета, у супротном избори ће бити поновљени.

Професор Бумбаширевић је рођен 1951. у Београду, Медицински факултет је завршио са просечном оценом 9,57, докторску дисертацију је одбранио 1985, а звање специјалисте медицине је стекао 1993. године.

Редовни је професор Медицинског факултета за хистологију и ембриологију и шеф катедре. Објавио је 22 рада у интернационалним часописима, 12 у иностраним монографијама, 25 у домаћим часописима. Радови др Бумбаширевића цитирани су 47 пута.

Бумбаширевић је декан Медицинског факутлета од 2008. године.

РТС