После више узастопних захтева синдиката за отпочињање преговора око потписивања Протокола за 2010. годину од представника Владе Републике Србије стигао је позив репрезентативним синдикатима за преговоре који су почели 10.12.2009. године у Министарству финансија.
Преговарачки тим Владе Републике Србије чинили су представници Министарства финансија на челу са Министарском Др Дијаном Драгутиновић, представници Министарства просвете на челу са Државним секретаром др. Радовојем Митровићем, док су преговарачки тим репрезентативних синдиката (Гранског синдиката просветних радника Србије „Независност“, Синдиката образовања Србије и Уније синдиката просветних радника Србије) чинили по два представника сваког синдиката.

Стиче се утисак да су представници Владе неспремни за разговоре јер осим замрзнутих плата нису имали шта да понуде, а већ је крај години и Протокол за следећу годину је требало да потпишу до 15. новембра.

Представници Гранског синдиката просветних радника Србије „Независност“ су на преговоре дошли са следећим јасним и реалним захтевима:

– хитно потписивања Протокола о утврђивању цене рада за 2010. годину

– тражити податке о реализацији Буџета за образовање за првих 11 месеци ове године како би се изнашла могућност за исплату једнократне помоћи од 5.000 динара за Нову годину макар онима са најнижим примањима

– захтевамо да се испуштује Протокол за 2009. годину, наиме не одричемо се повећања цене рада од 2% у априлу и 6% у октобру као је то дефинисано у тачки 1 Протокола од 30.01.2009. године. Ако би Влада Републике Србије то повећање признала као свој дуг према запосленима у образовању спремни смо да прихватимо одлагање исплате до изласка Државе из економске кризе.

– Захтевамо од Владе Републике Србије да и у образовању поштује минималну цену рада коју редовно утврђује на нивоу Републике Србије

– Захтевамо од Владе Републике Србије стимулативну отпремнину запосленима који добровољно одлазе из система образовања и чијим се одласком гаси њихово радно место чиме би дошло до смањења броја запослених у образовању за 5 до 10 хиљада.

– Запосленима који су испунили један од услова за одлазак у пензију треба понудити отпремнину у износу од 6 просечних бруто плата како би се и на тај начин смањио број запослених у образовању

– Захтевамо хитно решавање проблема школа које имају блокиране рачуне по основу судских извршних пресуда за јубиларне награде, трошкова превоза, ПТТ услуга, комуналних услуга итд., а нарочито школа које су у блокади већ дуги низ година као у Општини Ћуприја где не постоје ни минимални услови за рад школа због немогућности куповине средстава за одржавање хигијене, немогућности обезбеђење грејања и других најелемантарнијих услова за нормално функционисање наставе.

Због многобројних проблема и нерешених односа на релацији Влада Републике Србије-запослени у образовању договорено је да се преговори наставе у уторак 15. 12. 2009. године уз обевзно присуство Министра просвете, др. Жарка Обрадовић.

Београд, 11.12.2009. год За ГСПРС „Независност“
Драгиша Ђомлија, потпредседник