Дана 09. 12. 2014. године са почетком у 11 сати је одржан састанак Министра просвете и председника репрезентативних синдиката у просвете. На састанку су разматрани проблеми везани за ток преговора који се односе на Закон о основама система образовања и васпитања и Посебног колективног уговора. Проблематични делови ових аката су првенствено везани за технолошке вишкове.
Разговори нису могли заобићи ни проблеме смањења плата и платне разреде. Договорено је да се што хитније заврше преговори око Посебног колективног уговора и ЗОСОВ-а, као и да се хитно организује састанак са Министром финасија у циљу испуњења штрајкачких захтева из домена надлежности Министра финансија. Дакле, преговори се настављају.

Штрајк се наставља!!!