ГСПРС НЕЗАВИСНОСТ је дугогодишњи, препознатљиви борац за права запослених у просвети, али и у целокупном свету рада и друштвеној заједници. Ту борбу карактерише јасно и прецизно дефинисање проблема и циљева, сарадња са осталим синдикатима, истрајавање на захтевима уз уважавање послодавца. Радикално решавање проблема нам није страно, али га примењујемо тек по исцрпљивању преговарачких опција.
Указујемо да:
Закон о основама система образовања и васпитања садржи чланове који су погубни за васпитање деце. Добар део постојећих правилника је непримењив. Тражимо њихове измене!
Рационализација у просвети је, нажалост, неминовна због смањења броја деце, али је морају пратити поступност, правичност и осмишљеност. Тражимо учешће синдиката у креирању даљих праваца реформе и рационализације!
Материјални положај запослених у просвети је катастрофалан! Плате у просвети заостају за зарадама осталих буџетских корисника иако је квалификациона структура највиша. Замрзавање, а затим и смањење плата зауставили су покушај приближавања номиналном износу плата осталих буџетских корисника. ГСПРС НЕЗАВИСНОСТ, као репрезентативни синдикат ће се понашати одговорно првенствено према својим члановима и запосленима у образовању, а затим и према свим социјалним партнерима. У решавању осталих проблема образовног система ћемо као и до сада активно учествовати и доприносити да образовање у Србији постане препознатљиво у Европи и свету не само по најнижем издвајању за образовање у БДП (око 3.0%, а у ЕУ 6%) већ и по квалитету.
Тражимо:
Веће издвајање из БДП за просвету! „Одмрзавање плата“ и њихово поступно изједначавање са платама осталих корисника буџета! ГСПРС НЕЗАВИСНОСТ захтева одмах повећање коефицијената за трећи и четврти степен стручне спреме, а да се од трећег квартала почне са повећањем свих коефицијената да би се постигао однос највишег и најнижег коефицијета у основним и средњим школама на 1 : 3, с обзиром на то да се доношење закона о платним разредима не очекује у скорије време. Такође, ГСПРС НЕЗАВИСНОСТ тражи са се у складу са Посебним колективним уговором исплате Новогодишње награде за све запослене у образовању. Редовну исплату јубиларних награда и измиривање осталих обавеза локалне самоуправе према просвети!
Тражимо под хитно потписивање Посебног колективног уговора за запослене у предшколским установама и Посебног колективног уговора за запослене у високом образовању који због опструкције Министарства просвете, науке и технолошког развоја нису потписани.
Не тражимо привилегован положај за образовање него његово достојанствено место у друштву, којем припадамо. Не желимо само да манифестујемо популизам наше организације и њене лидере, но ако се Влада оглуши о наше захтеве, у договору са осталим синдикатима, предузећемо све законом дозвољене облике борбе.
У међувремену, ГСПРС НЕЗАВИСНОСТ неће бежати од малих тема које су од значаја како за појединачне чланове тако и за већинуза запослених у образовању већ ће решавати проблеме, којих у процесу реформи и рационализације има много. По томе је ГСПРС НЕЗАВИСНОСТ препознатљива на територији целе Србије.
Драге колеге запослени у образовању, чланови ГСПРС НЕЗАВИСНОСТ, помозите нам у заједничкој борби за бољу нашу и вашу будућност. Очекујемо разумевање и подршку од целокупне јавности.

ГСПРС НЕЗАВИСНОСТ

проф. др Томислав Живановић