Uspešan projekat: Unicefova „Škola bez nasilja“ dala odlične rezultate

U školama u kojima se realizuje Unicefov program „Škola bez nasilja“ broj incidenata, sukoba i konflikata među decom drastično je smanjen, pokazuju istraživanja. U ovim ustanovama deca se ohrabruju da prijavljuju nasilje.

Press predstavlja neke od škola koje su dobile Unicefov sertifikat i koje se uspešno bore sa nasiljem u školskim klupama.

Svi na istom zadatku

Škola „Rada Miljković“ iz Jagodine je jedan od šampiona u mreži „Škola bez nasilja“. Direktor Boban Marović priznaje da im je Unicefov program pokazao da se problem može uspešno rešiti samo ako su u njega uključeni svi, deca, škola i roditelji.

– Nakon primene programa zaposleni i roditelji drugačije gledaju na nasilje, bilo da je ono među decom ili između odraslih i dece. Razvijeni su mehanizmi i veštine za reakciju na bilo kom nivou i u bilo kojoj situaciji. Posebno su se korisnim pokazali vaspitni planovi za decu koja krše pravila. Kada se nasilje dogodi, odmah počinju razgovori učenika, roditelja i nastavnika. Nekada je potrebno mnogo vremena i truda da se dođe do rešenja. Ne bih voleo da bilo koje dete napusti školu zato što se u njoj ne oseća bezbedno i plaši se svojih vršnjaka. To bi za sve nas kao ljude, a ne samo profesionalce, bio veliki neuspeh. Svako dete treba u školi da se oseća lepo, prijatno i da jedva čeka da u nju dođe – ističe Marović.

Zbog toga su, kaže naš sagovornik, vrata njegove kancelarije uvek otvorena za učenike:

– Kod nas je odlazak kod direktora na razgovor redovna pojava, a ne kazna. Ceo kolektiv ohrabruje decu da prijavljuju svaki vid nasilja i objašnjavaju im da prijavljivanje nasilja nije tužakanje. Za Dušana Kićovića, direktora OŠ „Filip Filipović“, ključ uspeha leži u svakodnevnoj saradnji sa kolegama i stručnim saradnicima.

– Jako bitna komponenta za uspešno rukovođenje i funkcionisanje škole kao celine je i odnos sa roditeljima. Preko Školskog odbora i Saveta u stalnom sam kontaktu sa predstavnicima roditelja, a kroz neposredne razgovore sa njima radim na poboljšanju uslova za rad. Prihvatam njihove konstruktivne sugestije i tako modernizujem i korigujem samu metodologiju nastave. Roditelji su na moj poziv stalni učesnici tribina koje organizujemo – navodi Kićović.

Zajedno smo jači

Press je ponosan što je deo Koalicije protiv nasilja u školama koja je okupila Ministarstvo prosvete i nauke, Sindikat obrazovanja Srbije, Unicef, Fondaciju „Divac“, Društvo direktora škola i Centar za prevenciju suicida Beograda. Ponosimo se i što smo inicirali njeno okupljanje, svesni da je ovo sasvim sigurno najvažnija tema srpskog obrazovanja. Ponosimo se i što su se svi pozvani odazvali u tolikom broju. Ponosimo se što smo tako postali deo istorije…

Vršnjačka zaštita

On kaže da su jačanju vršnjačke komponente posvećeni forumi, zajedničke radionice, izložbe, seminari medijacije, kao i razvoj učeničkog parlamenta na kojima su učestvovali đaci iz pet partnerskih škola:

– Učenici su u radu sa svojim vršnjacima prepoznavali i otkrivali oblike nasilja, radili na vršnjačkoj zaštiti učili kako da se smanji nasilno ponašanje i izgradi međusobno poverenje.

Realizacija programa „Škola bez nasilja“ započeta je školske 2005/06. Program sprovodi Unicef, u saradnji sa Ministarstvom prosvete, Ministarstvom zdravlja, Ministarstvom rada, Savetom za prava deteta, Zavodom za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja, a od školske 2008/09. godine i sa MUP-om i Ministarstvom omladine i sporta.

Violeta Nedeljković