za sajt

У Министарству просвете, науке и технолошког развоја данас је одржан састанак поводом програма јавне расправе о Нацрту Закона о изменама и допунама ЗОСОВ-а у присуству представника сва четири репрезентативна синдиката образовања и помоћнице министра за средње образовање и васпитање, Снежане Марковић. На састанку је изложена динамика и план рада у оквиру јавне расправе, за коју су превдвиђене следеће тематске целине:

«Установе и друге организације» – Ниш, 1. јул, Електронски факултет,

«Запослени и запошљавање» – Крагујевац, 2. јул, Политехнички факултет,

«Обавезе и права ученика и родитеља» – Нови Сад, 6. јул, ОШ «Милева Марић Ајнштајн».

«Органи установе» – Београд, 7. јул, Скупштина града Београда,

«Новине у Закону» – Београд, 8. јул, Скупштина града Београда.

Позивамо све чланове ГСПРС «Независност» да се активно укључе у јавну расправу и својим примедбама, предлозима и сугестијама допринесу креирању коначног облика ЗОСОВ-а.

                              

Ружица Тодић Брдарић

Весна Војводић Митровић