Predstavnici prosvetnih sindikata i ministarstava prosvete, finansija i rada i socijalne politike započeli su pregovore u vezi sa izmenama i dopunama Posebnog kolektivnog ugovora za zasposlene u osnovnim i srednjim školama i domovima učenika. Na sastanku je dogovoreno da reprezentativni sindikati do četvrtka sastave zajednički predlog i predaju ga ministarstvu prosvete.

Novi pregovori, na kojima će tema biti kolektivni ugovori zakazani su za 9. mart.

Na ovom sastanku se međutim, nije raspravljalo o prekidu štrajka prosvetnih radnika, kao ni o njihovom zahtevu za povećanjem zarada za 20 odsto. Tomislav Živanović, predsednik Granskog sindikata “Nezavisnost” rekao je da od miistarstva prosvete ni samog ministra Žarka Obradovića, nije dobio nikakvu informaciju o nastavku pregovora.