Данас је у Министарству просвете, науке и технолошког развоја започео рад на изменама и допунама Закона о основама система образовања и васпитања у коме између осталих, учествују и представници сва четири репрезентативна синдиката образовања.
У име ГСПРС НЕЗАВИСНОСТ састанку је присуствовала Весна Војводић Митровић.
Радна група ће наставити рад све док комплетан текст Нацрта измена и допуна Закона о основама система образовања и васпитања не буде усаглашен.