Данас је одржан састанак у Влади Републике Србије са претставницима репрезентативних синдиката у образовању и представницима Министарства просвете и Министарства финансија. На преговорима испред ГСПРС „Независност“ су учествовали председник, проф. др Томислав Живановић и потпредседник, Срђан Словић. Испред Министарства просвете био је присутан министар, Жарко Обрадовић, помоћница, Бојана Митровић и државни секретар, Радослав Митровић, а испред Минисратства финасија, помоћница, Љубица Васић и државни секретар, Љубиша Милосављевић. Као и што се могло очекивати, на оваквом састатанку, првом у низу, са представницима ресорних министарстава нове Владе, нема никаквих конкртних договора. Заваљујући представницима репрезентативних синдиката покренута су питања која се односе на: повећање плате у октобру месецу, потписивање Протокола о повећању плате за следећу, 2013. годину, јубиларне награде, новогодишње награде, доношење јединствене Уредбе о коефицијената у образовању и решавање технолошких вишкова.

            Оцењено је да су сви ови проблеми веома важни за боље функционисање система образовања те је договорено да се преговори наставе крајем следеће недеље 30. или 31. августа.

Београд, 22.08.2012.                                      ГСПРС „Независност“