Синдикат ПУ Пчелица ,,Независност“ Ниш и ГСПРС НЕЗАВИСНОСТ већ три године указују на проблеме у овој предшколској установи који су од есенцијалне важности за нормално функционисање. Сваки покушај да се укаже на непоштовање закона и обавезе према запосленима се завршавао обрачуном директора са члановима и руководством синдикта у овој предшколској установи (њихово премештање у села након деценија рада у граду, а запослених из села у град правдајући то потребом посла, покретањем фингираних дисциплинских поступака и тужби). Последњи обрачун са радницима десио се 1. септембра 2016. године, при чему је премештено око 60 васпитача из вртића у вртић без икакве потребе установе и не водећи рачуна о правима детета на нормални психички развој, имао је за последицу револт родитеља. Запослени су претходног дана телефоном обавештавани о премештају, а деца и родитељи су првог дана школске године доживели да их дочека непозната васпитачица, на коју деца тек треба да се адаптирају. Ову праксу премештања директор је увео и спроводи је и у току године без разлога, правдајући то потребом посла. Овакав селективни и дискриминаторски приступ и однос према запосленима, директор има само за запосленима који имају храброст да укажу на непоштовање закона.
Нарочито у незавидној ситуацији су се нашла деца. Родитељи и запослени су се одмах укључили у решавање проблема. Реакција директора испред ПУ „Пчелица“ је била да све то нема утицаја на његову коначну одлуку. Треба напоменути да су последице управљања Установом и непоштовање закона стална дуговања установе према: радницима за отпремнине, јубиларне награде, према добављачима (за струју, за грејање, за храну итд). Из тих разлога рачун Установе је често блокиран, милионски трошкови за тужбе, камате, адвокате, казне итд. Из градског буџета се враћа новац родитељима за незаконито увећане рачуне боравка деце у Установи. Известај републичког ревизора на 62 стране указује на трошење средстава супротно закону. Синдикат је покушавао у току последње три године да са предходним градоначелником мирним путем реши нагомилане проблеме али није био заинтересован да прими представнике Синдиката и запослених у Установи. Надамо се да је руководство Града Ниша најзад схватило последице кажњавања и застрашивања запослених, како ради и функционише први човек ПУ „Пчелица“, како се то рефлектује на функционисање ове установе и да су вољни да се упусте у разрешење ове вишегодишње хаотичне ситуације. Оцекујемо да ћемо ступити у коресподенцију са градоначелником Ниша, његовим замеником и већником задуженим за образовање и почети решавање проблема у установи од посебног значаја за град.

У Београду, 12.09.2016.г

За ГСПРС НЕЗАВИСНОСТ
проф. др Томислав Живановић