najnovija_vest

Скупштина Србије усвојила је Закон о изменама и допунама Закона о основама система образовања и васпитања. Закон је објављен  у „Службеном гласнику “ 15.07.2011.г., и ступа на снагу осмог дана по објављивању.

ПРЕУЗМИ ТЕКСТ