Инклузивно образовање, односно укључивање деце са потешкоћама у развоју у редован образовни систем, у Србији се и даље спроводи у веома малом обиму, иако је у развијеним земљама такво образовање показало добре резултате

Управо о томе, али и о другим значајним темама из те области разговарали су данас у Суботици стручњаци из земље и иностранства.

РТВ