Kadinjača — Jubilarne nagrade prosvetnim radnicima biće isplaćene do kraja godine, ne samo za ovu, već i za 2009. i 2010 , kaže ministar prosvete Žarko Obradović.

 

On je naglasio da će tempo isplate jubilarnih nagrada „zavisiti samo od količine sredstava u budžetima gradova i opština“.

„Uopšte se ne postavlja pitanje da li hoćemo ili ne da isplatimo jubilarne nagrade, već je isključivo reč o tome da li tog dana ima novca za tu namenu“, rekao je Obradović.

On ističe da je u nekim lokalnim samoupravama evidentirano nenamensko trošenje novca planiranog za jubilarne nagrade i nepostojanje spiskova radnika kojima pripadaju nagrade.

Kao pozitivan primer ministar Obradović, pored Beograda, naveo je i grad Užice, koje je, prema rečima gradonačelnika Jovana Markovića, isplatilo jubilarne nagrade za 2009. i 2010, a prema dogovoru sa sindikatima u januaru i februaru u Užicu će biti isplaćene i nagrade prosvetarima za 2011. i 2012. godinu.

B-92