Mladi ne mogu da nađu posao posle završene muzičke škole. – Ispisnica ne postoji. – Opisno ocenjivanje i punoletnih đaka

Zajednica koja okuplja 62 muzičke i četiri baletske škole ukazuje na probleme koji bi se mogli otkloniti izmenama zakona

Sa zvanjem muzičkog izvođača – džez muzike, klaviriste, horskog pevača… posle završene srednje muzičke škole, uprkos zavidnom obrazovanju, mladi ne mogu nigde da se zaposle. Zajednica muzičkih i baletskih škola nastoji da se njihovim maturantima omoguće dve godine dodatnog usavršavanja za određene profile da bi posle decenije najskupljeg školovanja mogli da dobiju stalan posao.

– Posle deset godina muzičkog ili baletskog obrazovanja navršeni srednjoškolci, uz sistematičan rad na metodici nastave, mogli bi da se zaposle u vrtiću kao edukatori. Sa srednjom školom solo pevanja mogu da rade kao horski pevači, ali njihovo znanje se baca umesto da se iskoristi. „Baca” se deset godina najskupljeg mogućeg školovanja sa 70 odsto individualne nastave. Pa i posle osnovnih studija, dakle 14 godina muzičkog obrazovanja, diplomci ne mogu da se zaposle – negoduje Mila Lacković, predsednik Zajednice muzičkih i baletskih škola Srbije, i direktor Muzičke škole „Kosta Manojlović”.

Nema izgleda da će se ovaj problem uskoro rešiti. Zajednica koja okuplja 62 muzičke i četiri baletske škole ukazuje i na višegodišnje probleme iz prakse koji bi se mogli otkloniti izmenama i dopunama zakona o osnovnom i srednjem obrazovanju, međutim ne odlučuje o usvajanju primedaba. Ne ističe, ali i ne spori da „muzičke i baletske škole rade jednom nogom van zakona”.

Na primer deca odustaju od muzičkog ili baletskog školovanja, a ne postoji ispisnica da potvrdi da su napustila školu.

– Naše knjige i brojke mogu da budu dovedene pod sumnju. Problem je što nadležni uporno odbijaju da u zakon dopišu da učenik može da se ispiše iz osnovne muzičke ili baletske škole na zahtev roditelja, ukoliko je maloletan, ili na sopstveni zahtev ako je punoletan – objasnila je Mila Lacković.

Zbog prelaska u drugu školu, na primer iz beogradske „Mokranjac” u novosadsku „Isidor Bajić” osnovcima se izdaje – prevodnica, kao i „običnim” osmoletkama koje moraju da se završe.

– Događa se da dete dve godine svira gitaru bezuspešno, ne ide mu ni solfeđo, roditelji više ne mogu da plaćaju privatne časove i odustanu od školovanja. Konstatuje se koji je razred dete upisalo, ono ostaje u evidenciji, samo u napomeni stoji da je napustilo školu – objasnila je Snežana Anđelković, sekretar Muzičke škole „Stanković”.

Ako se to ne promeni direktori muzičkih škola, pritisnuti kompjuterskim povezivanjem škola u kojima svaki đak ima šifru, biće primorani da bar do kraja ove školske godine saopštavaju lažan broj učenika.

Čini se da niko nije ozbiljno shvatio primedbu Zajednice da bi učenik osnovne muzičke u dvogodišnjem i četvorogodišnjem trajanju, u prvom razredu trebalo da se ocenjuje numerički, a ne opisno kao što zakon nalaže da se ocenjuju svi prvaci.

– Nama đak prvog razreda može da ima od pet do 20 godina. Solo pevanje upisuju stariji od 18, kod kojih je prošlo „mutiranje” glasa. U prvom razredu, od dve godine osnovnog školovanja za solo pevače, njih ocenjujemo opisno zato što niko ne razmišlja o osobenostima muzičkih škola. A onda samo drugu godinu bodujemo za upis u srednju- pojasnila Lackovićeva.

Đak može da upiše srednju muzičku i ako nije završio redovnu osnovnu, pa ni osnovnu muzičku. Uslov je da položi ispit nivoa znanja koji odgovara zahtevima za kraj osnovne muzičke. Ako se usvoji novi predlog zakona o osnovnoj školi đaci će moći da po istom principu direktno upišu drugi ciklus obrazovanja (starije razrede) u muzičkim školama.

Često prvi razred srednje muzičke ili baletske upisuju đaci sedmog razreda redovne osnovne. Kad završe drugi srednje, završiće osmoletku polaganjem „male mature”. Navršeni četvrtaci muzičke mogu da upišu akademiju, iako su u to doba stekli znanje opšteobrazovnih predmeta za drugu godinu srednje.

– „Malu maturu” ne bodujemo. Kod nas u 50 odsto slučajeva deca opšte i muzičko obrazovanje stiču neparalelno. Krovnim zakonom omogućeno je da naši maturanti upisuju akademiju bez završenog opšteobrazovnog dela srednje škole – objasnila je Mila Lacković.

Fakultet muzičke umetnosti za upis ovih učenika traži od srednjih muzičkih škola uverenje da je učenik položio deo umetničke mature koji se odnosi na umetničke predmete, što Lackovićeva ističe kao dodatni razlog da se ova specifičnost reguliše zakonom.

Milenija Simić-Miladinović