Начелник Школске управе Нови Сад, Петар Виђикант, је сходно Члану 5. Посебног колективног уговора, сазвао 18.08.2010. године састанак са репрезентативним синдикатима потписницима ПКУ (Грански синдикат просветних радника Србије „Независност“, Синдикат образовања Србије и Унија синдиката просветних радника Србије). Разматране су листе запослених за чијим радом је у потпуности или делимично престала потреба за школску 2010/2011 годину. Листа броји око 1000 радника.

На састанку је констатовано, од стране репрезентативних синдиката, да је листа непотпуна. Недостаје списак слободних радних места тзв. „технолошки мањак“ по школама. Без овог дела листе немогуће је извршити расподелу технолошких вишкова, као што је то случај у ШУ Београд, ШУ Пожаревац итд. Са овим примедбама синдиката сложили су се представници Школске управе уз обећање да ће листа бити допуњена и објављена на сајту у најкраћем року. Уочен је проблем са радом и ажурношћу директора школа који у већини случајева покушавају прикрити потребе за слободним радним местима. На тај начин почетком школске године би, уз разноразмне махинације, у систем поново укључили нове раднике што би допринело са једне стране повећању броја запослених, а са друге стране ненаменском трошењу буџетских средстава. Репрезентативни синдикати су могли доћи до закључка да и даље постоји скривена сарадња на релацији директори –Школска управа која се наставља из претходног периода.

ГСПРС „Независност“ ће будно пратити обећања дата из Школске управе Нови Сад по питању перманентног решавања проблема запослени за чијим је радом престала потреба или запослених са смањеном нормом. У противном ми ћемо предузети све мере ради очувања и заштите радничких права.

 

 

ГСПРС „Независност“

Покрајински одбор Војводина

Нада Јокић, председница