Novine u ocenjivanju u osmoletkamа

Učenici, ali i njihovi roditelji, već na početku svakog polugodišta znaće tačan raspored pismenih i kontrolnih zadataka za sve predmete. Raspored mora da bude okačen na oglasnoj tabli ili na sajtu škole najkasnije do kraja treće nastavne nedelje u svakom polugodištu.

Kroz ocene učenika, ocenjuju i nastavnike

Ukoliko na pismenom više od polovine učenika jednog odeljenja dobije nedovoljnu ocenu, pismeni će morati da bude poništen, a nastavnik je u obavezi da organizuje dopunsku nastavu za đake – samo su neke od novina koje podrazumeva nedavno usvojeni novi pravilnik o ocenjivanju u osnovnim školama, koji je na snagu stupio početkom novembra.

– Plan pismenih i kontrolnih zadataka mora da bude javan, a utvrđuje ga i potpisuje direktor na predlog odeljenskog veća. Svaki nastavnik je dužan da obavesti učenike koje nastavne oblasti će biti na kontrolnom ili pismenom pet dana pre provere. Konačno, kroz ocene učenika procenjuje se i efikasnost u radu nastavnika.

Stari pravilnik pregazilo vreme

Primena u praksi Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja (koji je usvojen 2009. godine) podrazumeva i izradu brojnih pratećih dokumenata. Jedan od njih je novi pravilnika o ocenjivanju učenika u osnovnim školama, koji je zamenio stari usvojen još pre dvadeset godina, koji je vreme pregazilo.

Značajan pokazatelj uspeha u radu prosvetnih radnika je i završni ispit, to jest mala matura. Ukoliko kod jednog nastavnika imamo loše ocene učenika i loše urađenu malu maturu, to je signal upravi škole da mora da reaguje i da nastavnik nešto mora da menja u svom radu – kaže za „Blic“ Eleonora Vlahović, savetnik u Zavodu za unapređenje obrazovanja i vaspitanja.

Pravilnikom je predviđeno i da učenici u osnovnim školama mogu da imaju najviše jednu pismenu proveru u toku dana, a dve u nastavnoj nedelji. Osim toga, ubuduće predmet ocenjivanja neće biti samo pismeno i usmeno odgovaranje učenika, što vodi učenju lekcija napamet, već će đaci ocene dobijati i učestvovanjem u debatama i diskusijama, na osnovu dobrih rezultata na takmičenjima, pisanjem eseja, učešćem u raznima projektima…

– Sve aktivnosti učenika mogu da budu ocenjene i svako dete mora da ima četiri ocene iz svih predmeta tokom godine. Ukoliko učenik nema dovoljan broj ocena, ne može se utvrditi završna ocena. One učenike koji redovno dolaze na časove, pohađaju nastavu i izvršavaju školske obaveze, a nemaju propisani broj ocena u polugodištu, nastavnik je dužan da oceni na posebno organizovanom času u toku polugodišta – nastavlja naša sagovornica.

Ovim dokumentom definisana je i obaveza škole da redovno obaveštava roditelje o uspehu učenika. Svaki odeljenski starešina dužan je da blagovremeno, najmanje četiri puta godišnje, obaveštava roditelje ili staratelje učenika o postignućima učenika, napredovanju, motivaciji za učenje, izostancima iz škole.

Pravilnik je doneo i neke novine što se tiče ocenjivanja vladanja učenika. Ocena iz vladanja od šestog razreda ulazi u prosek, što znači da utiče na opšti uspeh učenika.

– Na zaključnu ocenu iz vladanja utiče više faktora, a to su redovnost u pohađanju nastave, odnos prema drugim učenicima, prema školskoj imovini, zaposlenima, izrečenoj vaspitnoj ili vaspitno-disciplinskoj meri – zaključuje naša sagovornica.

Izbacivanje iz škole

Jedan iz vladanja, što automatski znači i izbacivanje iz škole, sledi za one učenike koji neopravdano izostanu sa nastave više od 25 časova, ugrožavaju prava i bezbednost drugih učenika, zatim zaposlenih u školi, ne prihvataju odgovornost za svoje ponašanje i ne popravljaju ga, uništavaju školsku imovinu i imovinu učenika.

Blic