reforma

Дуго најављивана реформа гимназија и средњих стручних школа одложена је за годину дана јер нису усвојени потребни стандарди за наставнике и за ученике. Стандардима би требало да се тачно пропише шта ученик треба да зна кад заврши школу и да се дефинише шта је циљ образовања. О овим стандардима се тренутно преговара, а када се наставни планови и програми промене, могуће је и смањење броја предмета.

Наставник ће морати да мотивише ђаке на учење, а посебну пажњу ће пружати талентованим ђацима

Реформа средњошколског образовања најављивана за 1. септембар је одложена, па ће ђаци и професори на промене чекати још најмање годину дана. Наредна, 2011/2012. школска година, одвијаће се по старом, по мишљењу многих, застарелом и преобимном наставном програму који није мењан последњих десет година.

Иако су правци развоја образовања у Србији донети почетком марта, закључено је да је боље сачекати доношење стандарда како би на основу њих били израђени нови наставни планови и програми, каже Богољуб Лазаревић, помоћник министра просвете и науке.

 

Ана Словић