Земље региона треба да унапређују сарадњу у образовању, јер подаци из сопствене средине често нису довољни за креаторе јавних политика, рекао министар Жарко Обрадовић на регионалном састанку о образовању. Отварајући регионални састанак „Од истраживања до праксе – ПИСА истраживање у функцији креирања образовних политика“ министар просвете Жарко Обрадовић рекао је да су међународна знања и искуства веома битна, јер подаци из сопствене средине често нису довољни за одлучивање

 

PISA

„Од почетка реформског рада свесни смо да подаци из сопствене средине веома често не дају потпуне одговоре на сва питања креатора јавних политика“, рекао је Обрадовић.

Према речима министара кластер знања „Одлучивање засновано на подацима“ у оквиру ког се одржава скуп у Београду покренут је са намером да земље региона са партнерским организацијама унапреде механизме међународне сарадње.

Обрадовић је рекао да је Минисатрство просвете у циљу унапређења те области у последње време реализовало истраживања о стању образовног система у Србији, о квалитету наставе, о насиљу у школама, као и о инклузији Рома.

Дводневну конференцију у Београду организују Министарство просвете и науке, Кабинет потпредседника Владе за европске интеграције – Тим за социјално укључивање и смањење сиромаштва, Иницијатива реформе образовања у југоисточној Европи, Радна група за подстицање и унапређење људског капитала Регионалног савета за сардњу и Културни Контакт из Аустрије.

Скупу у хотелу „Хајат“ присуствују представници министарства земаља у региону, истраживачких заједница, међународних организација и организација цивилног друштва.

 

РТС