На IX редовној седници Главног одбора УГС НЕЗАВИСНОСТ, одржаној 30. јуна 2014. године, разматрана је ситуација везана за процес измена и допуна Закона о раду и договорене су наредне активности Синдиката на овом плану.

Главни одбор је оценио крајње некоректним и супротним начелима истинског социјалног дијалога, понашање и деловање Владе, односно њених представника и највиших руководилаца током и по завршетку “преговора“. Та се некоректност и непринципијелност огледа у неравноправном положају преговарача, посебно представника синдикалних организација, због:

 · медијске блокаде (посебно УГС НЕЗАВИСНОСТ);

· изношења непотпуних или нетачних информација у јавности о институтима о којима се преговара, о степену усаглашености, односно неусаглашености;

· сталног “притиска“ једностраним утврђивањем и објављивањем времена и начина доношења Закона, без било какве претходне консултације, а камо ли усаглашених ставова о томе када се са изменама Закона иде на Социјално-економски савет, када на Владу, односно када Закон улази у скупштинску процедуру;

· покушаја изазивања сукоба између реалног и јавног сектора, односно запослених у њима, кроз потенцирање тезе како нека решења иду или не иду у корист једног или другог сектора;

· стварања лажног утиска у јавности о “подршци“ наметнутим изменама Закона од стране међународне јавности – Америчке привредне коморе, Савета страних инвеститора, ММФ-а, Светске банке….;

· непоштовања договора постигнутих између највиших представника Владе и репрезентативних синдиката,

· и др.

Због свега тога, Главни одбор УГС НЕЗАВИСНОСТ је, једногласнмо, донео следеће одлуке:

1. Чланови Преговарачког тима из УГС НЕЗАВИСНОСТ, уз консултације и договор са Савезом самосталних синдиката Србије, је спреман да учини додатне напоре како би се постигао за све стране прихватљив компромис о изменама и допунама Закона о раду, уз услов да се тиме не умањују и онако ниска стечена права запослених из рада и по основу рада;

2. УГС НЕЗАВИСНОСТ су спремни на отворен, конструктиван и аргументован разговор са прдставницима Владе и других домаћих и страних институција које, наводно, иницирају и подржавају, измене Закона о раду, на штету запослених;

3. УГС НЕЗАВИСНОСТ тражи да се одмах престане са прљавом кампањом против Синдиката и његових представника, од стране неких медија и појединаца, у циљу дезавуисања наших ставова и активности које водимо на очувању и унапређивању радно-правног, економског и социјалног положаја запослених и да имамо равноправан и праведан третман у свим средствима јавног информисања;

4. Главни одбор овлашћује Извршни одбор УГС НЕЗАВИСНОСТ (у проширеном сазиву са председницима гранских синдиката који не партиципирају у раду Извршног одбора) да, у функцији Кризног штаба, стално заседа, иницира, води и координира све наредне активности везане за измене и допуне Закона о раду, као и других за запослене значајних законских решења – посебно Закона о приватизацији и Закона о стечају. Препоручује се гранским синдикатима НЕЗАВИСНОСТ да донесу истоветну одлуку, односно да њихови извршни одбори преузму функцију кризног штаба;

5. Извршни одбор УГС НЕЗАВИСНОСТ ће, након сутрашњег састанка председника УИГС НЕЗАВИСНОСТ и СССС са премијером Вучићем и министром Вулином, у функцији Кризног штаба, усвојити конкретан предлог мера и активности на заштити права запослених, који ће уз, додатне напоре за афирмацију социјалног дијалога на решавању ових проблема, предвидети и могућност других мера и метода синдикалне борбе – протесте, блокаде, штрајкове….

Позивамо Владу Републике Србије, пре свега Премијера и ресорног Министра, као и Унију послодаваца Србије, да преиспитају своје ставове и одлуке које се односе на измену радног законодавства те да, у договору са свим релевантним друштвеним чиниоцима, међу којима посебну улогу имају репрезентативни синдикати, уз консултацију стручне јавности, покушају да пронађу реалнија, објективнија и праведнија решења за излазак из економске ситуације у којој се налазимо. Решења која, кроз измену Закона о раду нуде, много више “коштају“ него што би био њихов допринос стабилизацији и изласку из кризе.