Репрезентативни синдикати у Србији, Независност посебно, годинама уназад констатују да је социјални дијалог маргинализован а да су неке од бројних последица доношења новог Закона о раду све већа обесправљеност запослених и растуће неједнакости.
Скуп о социјалном дијалогу и боравак генералног секретара Европске конфедерације синдиката Луке Висентинија у Београду, били су прилика да се у разговору са премијером Вучићем покрену бројна питања попут блокаде колективног преговарања у приватном сектору и тешког положаја запослених и притиска на синдикалне активисте у фирмама чије су власници стране корпорације.
Тражили смо и да се у оквиру институција кроз социјални дијалог покрену кључна питања стабилног привредног развоја који би био праћен растом зарада и смањивањем неједнакости које су двоструко веће од оних у ЕУ. Поновљен је и предлог да се приступи изради социјалног пакта о развоју, пристојном раду и запошљавању који би обавезивао и чинио одговорним све његове потписнике и спречио дубиозе настале у претходним деценијама..
Констатовани су почетни позитивни привредни резултати али да је и дуг пут до пристојног рада и живота.
Очито да се реалан живот запослених и грађана Србије, као уосталом и оцене синдиката о стању социјалног дијалога у Србији не поклапају са њиховом ретушираном и улепшаном сликом датом у саопштењу Владе „О сусрету Вучића са представницима синдиката“.
Лоша бесконачност живљења у паралелним световима као да се наставља.
УГС НЕЗАВИСНОСТ
ЗОРАН СТОЈИЉКОВИЋ, председник