najnovija_vest

 

 САОПШТЕЊЕ

 

у вези са Упутством за надокнаду изгубљеног радног времена у току штрајка, Министарства просвете и науке, бр. 614-02-180/2011-12, од 04.04.2011. године

Изненађени смо и забринути садржајем наведеног Упутства, које представља прекршај прве тачке Споразума, потписаног 01.04.2011. године и грубу повреду начела социјалног партнерства.

 Забрињавајуће је што се овим Упутством угрожавају и права ученика (повећавањем броја наставних дана, предвиђених законским и подзаконским актима), подстиче дневно преоптерећење ученика (са више од максималних 8 часова дневно) и ремети структура наставног плана и програма.

 Упутство за надокнаду не само што представља технички неизводљив захтев, већ и онемогућава довољно времена и простора за остварење свих других облика образовно-васпитног рада.

 Као могуће последице очекујемо не само револт родитеља, већ и избегавање ученика да похађају наставу. Чињеница је да је овакав предлог надокнаде часова пропуштених током штрајка у супротности са Споразумом као и са обећањем министра просвете и науке да ће у овом процесу бити испоштована права и интереси ученика. Водећи рачуна управо о томе, сматрамо да се надокнада свих облика образовно-васпитног рада мора односити на оне ученике којима је то потребно, без условљавања оних који су у потпуности савладали програм.

 Још једну препреку у остваривању захтева из Упутства представљају Књиге евиденције које не садрже довољан број рубрика за евидентирање свих надокнађених часова.

 Напомињемо да је терминолошки неоправдан и неприхватљив израз «изгубљено радно време у току штрајка» те да се «на мала врата» поново активира појам «ефективних часова рада».

 ГСПРС „Независност“