CAM03118

У новим просторијама ГСПРС НЕЗАВИСНОСТ (Нушићева 21) одржана је седница ИО ГСПРС НЕЗАВИСНОСТ.
Анализирана је реализација Споразума о решавању спорних питања потписан 18.02.2015. године и усвојен План активности у наредном периоду.