IMG 20170203 091323

У Министарству просвете, науке и технолошког развоја данас је уприличен први састанак представника репрезентативних синдиката са министром и представницима Радне групе која је припремила Нацрт ЗОСОВ-а.
Представници синдиката изнели су своје незадовољство што су били искључени из процеса обликовања овог значајног правног акта и што многа усаглашена решења, која је постигла претходна Радна група током 2014. и 2015. године нису укључена.
Представнице ГСПРС НЕЗАВИСНОСТ нагласиле су неопходност решавања проблема преузимања запослених као приоритетног начина заснивања радног односа, заштиту запослених од стране родитеља, старатеља и уопште трећих лица, као и неопходност решавања питања избора и овлашћења директора.
Поред ових најзначајнијих тема ГСПРС НЕЗАВИСНОСТ припремио је читав низ примедаба, коментара и предлога, чије усвајање има за циљ креирање закона који је у интересу свих запослених у образовању.