sindikati1

Дана, 23. новембра 2016. године, у Министарству просвете, науке и технолошког развоја, одржан је састанак министра просвете Младена Шарчевића, са сарадницима и представника четири репрезентативна синдиката.

ГСПРС НЕЗАВИСНОСТ су представљали, председник Томислав Живановић и заменик председника Срђан Словић.

Министар је у свом уводном излагању упознао присутне, да ће повећање плате у просвети ићи брже од других у јавном сектору, да је успео да се избори да уштеде у буџету просвете буду 3%, а не 10% како је тражио ММФ. Такође министар је упознао присутне да се ради на изменама Закона о основама система образовања и васпитања и других пратећих закона и да ће синдикати бити у то активно укључени.

Представници ГСПРС НЕЗАВИСНОСТ су указали министру да је колективним уговорм дефинисана обавезност преговарања о висини основице пре усвајања буџета за наредну годину. У даљем току разговора инсистирали су да министар подсети председника Владе РС на обећање да ће Новогодишња награда запосленима у просвети бити исплаћена након републичких избора, а да то обећање није испуњено.

Након указаног, добили смо одговор да ће повећање плата у основним и средњим школама и домовима ученика бити 6%, а да ће повећање у студентским домовима бити 3% и да има обећања од председника Владе РС да ће пвећање у просвети за 2018. годину бити 10%.

Представници ГСПРС НЕЗАВИСНОСТ су указали министру на неправду (или можда грешку) која је направљена према запосленима у студентским домовима и инсистирали да се они изједначе са запосленима у основним и средњим школама и домовима ученика.

Сви синдикати су инсистирали да се у најкраћем року уприличи састанак са председником Владе РС како би се разговарало о поменутим повећањима плате и Новогодишњој награди.