На хитан позив премијера А. Вучића данас је у 10 и 30 одржан састанак у Влади Републике Србије позвани су: Министар просвете, науке и технолошког развоја С. Вербић, Министар здравља З. Лончар, Министар културе и информисања И. Тасовац, Министарка државне управе и локалне самоуправе К. Удовички, Министар рада, запошљавања, борачка и социјална питања А. Вулин, Министар правде Н. Селаковић као и представници две репрезентативне синдикалне централе на челу са председницима Браниславом Чанаком и Љубисавом Орбовићем.

ГСПРС НЕЗАВИСНОСТ представљао је Томислав Живановић.

На састанку је сваки од представника репрезентативних синдиката јавних служби изнео проблеме везане за материјални положај запослених.

У име ГСПРС НЕЗАВИСНОСТ изнети су аргументи у прилог несмањења плата просветних радника. Подсетили смо да 2008. године није било повећања плате по тада потписаном Протоколу једино запосленима у просвети. На тај начин наше неславно последње место са просечном платом испод просека за Србију, чак и испод просека плата у реалном сектору, је учвршћено и задржана је вишедеценијска пракса, без обзира што у просвети има више од 70% високообразованих запослених. Поново су кажњени носиоци делатности у образовању јер се смањење плата односи само на њих јер су изузети запослени са платом испод 25.000,00 динара. Указано је, да је једино у просвети у потпуности спроведена рационализација за разлику од других јавних служби, јер се обрачун плате врши према норми часова. Неопходно је у што краћем року кренути са преговорима за закључивање новог колективног уговора, као и поштовање одредби колективног уговора који је на снази до јануара 2015. године, са чим се сложио и министар А. Вулин. Заложили смо се да платни разреди посматрају целовитост, да не могу бити третирани по ресорима и министарствима и да је неопходно да плате у образовању буду упоредиве са платама других заопслених у јавним службама.
На крају састанка премијер А. Вучић је закључио да је неопходно под хитно са ресорним министарствима покренути процес колективног преговарања, као и да је у потпуности свестан и да разуме материјално стање запослених у просвети и потребу бољег третмана ове делатности у будуће од стране Владе РС и ресорног министарства. Такође је нагласио да ће првим повећањем плате бити обухваћени запослени у просвети а затим здравству и култури.
Разговори ће се наставити следеће ндеље.

У Београду, 17.10.2014.                                                                                                                                                 За ГСПРС НЕЗАВИСНОСТ
                                                                                                                                                                                        Томислав Живановић, председник