Извештај са семинара „Асертивност – алтернатива насиљу“ одржаног 29.10.2011. 10-18 h.

На иницијативу повереника основних и средњих школа Београда, ТО Београд ГСПРС „Независност“ је организовао одржавање акредитованог семинара „Асертивност – алтернатива насиљу“, кат. број 466 чији су аутори Радмила Корица Тошовић и Невенка Драшковић Ивановић из Друштва психолога Србије. Семинар је трајао 8 сати и категорисан је као обавезан.

Семинару је присуствовало 27 полазника из основних и средњих школа Београда и два представника РО Крагујевац који су се одазвали позиву ТО Београд упућеном свим регионалним одборима ГСПРС „Независност“.

Домаћин семинара је била Техничка школа Нови Београд која је обезбедила одговарајуће услове за рад.

На семинару смо се детаљно упознали са појмом асертивности, његовим карактеристикама и разликама између агресивног, асертивног и пасивног понашања. Посебна пажња је била посвећена унапређивању комуникације и примени техника асертивног понашања у школи и ван ње.

Полазници су све време активно учествовали износећи критичке ставове проистекле из искустава у настави. Приметно је настојање наставника за практично решавање ексцесних ситуација са којима се у својим школама често сусрећу. Општи утисак је да је највећи део семинара био теоретски и да су изостала конкретна практична решења.

Због све бројнијих и разноврснијих проблема у школама сматрамо да организовање оваквих семинара може бити корисно за размену искустава и проналажење начина за њихово решавање.

У Београду 31.10.2011. Мирјана Михаиловић