Tan2016-6-21 12324720 7

Три синдиката из области образовања захтевају од ресорног министра Срђана Вербића да поступи по Закону, Посебном колективном уговору и међународној конвенцији и, како наводе, у што краћем року запосленима у целости исплати зараде и за време проведено на годишњем одмору.

У допису три синдиката, достављеном и медијима, синдикалци се позивају на одредбе Закона о раду, Посебног колективног уговора за запослене у основним и средњим школама и домовима ученика као и Конвенцију Међународне организације рада.

„Захтевамо да у што краћем року запосленима који су оштећени овим поступањем, исплатите у целости накнаду плате за време проведено на годишњем одмору у 2015/2016, односно надокнадите разлику плате, те да директорима установа и начелницима Школских управа пошаљете допис који је у складу са наведеним законским прописима, Посебном колективном уговору и наведеној Конвенцији”, наводи се у допису.

Позивајући се поменуте прописе, синдикати указују Вербићу да је њима предвиђено да запослени има право на накнаду зараде у висини просечне зараде у претходних 12 месеци, у складу са општим актом и уговором о раду, за време одсуствовања са рада на дан празника који је нерадни дан, годишњег одмора, плаћеног одсуства, војне вежбе и одазивања на позив државног органа, преноси Танјуг.

 

Преузето са сајта листа „Политика“ 

AddThis Sharing Buttons