Škole dužne da đacima, dok čekaju na besplatni prevoz, obezbedi zaštitu. – Novim zakonima o obrazovanju predviđen i jedan obrok u školi

Osnovci čije je prebivalište udaljeno više od dva kilometra od škole imaće pravo na besplatan prevoz

Nastava kod kuće i učenje na daljinu za osnovce, obavezna nacionalna provera znanja, organizovan prevoz za decu čija je kuća udaljena dva kilometra od škole, kao i obezbeđenje dok čekaju prevoz, opšta, stručna i umetnička matura, kao i specijalistički i majstorski ispit, samo su neke od novina koje predviđaju dva nova zakona – o osnovnom i srednjem obrazovanju, koji bi, ukoliko ostanu sadašnji rokovi, pred poslanicima Skupštine Srbije trebalo da se nađu idućeg meseca. Ovi zakoni su, sa primedbama, prošli i Nacionalni prosvetni savet, a ono što otežava posao jeste Strategija obrazovanja čija je izrada pri kraju, a koja donosi neka rešenja koja su drugačija od onih predviđenih ovim zakonima.

POLITIKA