slika 4714 Grad-Beograd---baner

06.04.2015. године конституисан је Социјално економски савет града Београда сачињен од именованих представника града Београда, УГС НЕЗАВИСНОСТ- Повереништво за град Београд, Савеза самосталних синдиката Београда и представника Уније послодаваца Србије-послодавци Београда.
Овом приликом обавештавамо вас да су представници УГС НЕЗАВИСНОСТ у СЕС-у Београда:
1. Небојша Тасић ГС ЈСКД
2. Ружица Тодић Брдарић ГС ПРС
3. Нада Ђуричић ГС ЗСЗ
4. Драган Весић ГС ИЕР
Такође вас обавештавамо да СЕС града Београда разматра питања: развоја и унапређења социјалног дијалога, развоја и унапређења колективног преговарања, утицаја економске политике на амбијент привређивања, политике запошљавања, политике зарада и цена, услова рада и заштите на раду, конкуренције и продуктивности и других питања здравствене и социјалне заштите и сигурности, равноправност полова и сузбијање сваке дискриминације, давање предлога, примедаба и сугестија на подзаконска акта која доноси Скупштина града Београда и сл.
С тога вас молимо да нам у наредних 10 дана доставите предлоге за разматрање на наредној седници која ће бити одржана крајем априла.