GSPRS NEZAVISNOST

СОЦИЈАЛНО-ЕКОНОМСКИ САВЕТ БЕОГРАДА
Председавајући Борко Милосављевић

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Синиша Мали

Поштовани,

Сагласно Пословнику о раду и ингеренцијама Социјално-економског савета Београда, са циљем унапређења социјалног дијалога кроз колективно преговарање и изналажење мирног решавања спорова, молим Вас да у дневни ред следеће седнице СЕС-а Београда уврстите тачку:

«Предлог начина остваривања права на јубиларн награду запослених у предшколским установама града Београда»

Полазећи од социјалних и економских права и положаја запослених, а посебно сузбијајући сваки облик дискриминације обавештавам Вас о следећем:

Иницијативу за отпочињање преговора на изради Посебног колективног уговора за предшколске установе чији је оснивач град Београд су упутили синдикати, а динамику диктирала друга страна у процесу преговарања, тако да су преговори трајали готово 18 месеци.
Због те чињенице је један део запослених крајње незаслужено ускраћен за право на јубиларну награду, а које су остале њихове колеге (након поновног потписивања Посебног колективног уговора за предшколске установе чији је оснивач град Београд од стране Градоначелника и представника репрезентативних синдиката маја 2015. године) оствариле.
Узимајући у обзир све релевантне чињенице (датум иницијативе за отпочињање колективног преговарања, интезитет и датуме одржавања преговора, улогу званичног или незваничног саветника Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања и спречавање регистровања већ потписаног Посебног колективног уговора за предшколске установе чији је оснивач град Београд у Министарству за рад, запошљавање, борачка и социјална питања) мишљења смо да заједнички и уз вољу градоначелника града Београда господина Синише Малог, можемо донети предлог или сугестију којом би се на исти начин поступило према свим запосленима у предшколским установама чији је оснивач град Београд.

У Београду, 13.11.2015.г.

Чланица Колегијума СЕС-а Београда
Представница УГС НЕЗАВИСНОСТ
Ружица Тодић Брдарић

преузми оригинал