sskola

ПОЛИТИКА

Плате просветних радника требало би да буду повећане за први квартал ове године више од планираних 2,95 одсто, а за целу годину више од 7,2 одсто наводи се у Споразуму Владе Србије и синдиката, који је данас објављен на сајту Уније синдиката просветних радника Србије.Споразумом, који је синоћ усаглашен, дефинисано је да ће повећање примања запослених у просвети за први квартал бити већи од планираних 2,95 одсто, што ће бити прецизно дефинисано анексом споразума, који ће бити потписан од 20. до 30. априла.

Предвиђено је и да плате просветних радника за 2011. годину буду увећане за више од 7,2 одсто колико је планирано Законом о буџету, а то ће бити прецизно дефинисано анексом споразума, који ће бити потписан од 20. до 31. октобра 2011. године.

Влада Србије се обавезала да ће запосленима у просвети, који приме умањену плату због мањег броја остварених часова услед штрајка и/или незаконите обуставе рада, одмах то надокнадити када директори школа доставе школским управама извештаје да су часови надокнађени, што треба да буде реализовано до 20. априла.

У Споразуму се наводи да ће измене и допуне Посебног колективног уговора за запослене у основним и средњим школама и домовима ученика бити закључене до 31. маја, а предлози измена и допуна Закона о основама система образовања и васпитања предати у скупштинску процедуру до 31. августа ове године.

Преостале отпремнине за запослене, који су отишли у пензију прошле године биће исплаћене до 30. септембра ове године, а отпремнине за оне који су отишли у пензију 2011. биће исплаћене до краја године.

Када је реч о јубиларним наградама, како се наводи у споразуму, оне за 2009. и 2010. годину биће исплаћене до краја септембра, а за 2011. до краја године.

Разговори о корекцији коефицијената за обрачун плата запослених у просвети почеће 1. јуна 2011. године, а завршиће се до 1. октобра, како би примена измењених, односно нових коефицијената, почела од 1. јануара 2012. године.

У тексту споразума додаје се и да ће потписници тог споразума формирати заједничку Радну групу за праћење његовог спровођења.

Представници синдиката имају рок до петка да се изјасне о предлогу овог Споразума, а штрајк ће бити настављен док главни одбори синдиката не донесу одлуку о том документу.

Потписивањем Споразума, штрајк ће бити прекинут, а настава ће се одвијати у пуном обиму, што значи да ће часови у свим школама трајати 45 минута и бити нормализовани сви остали облици образовно васпитног рада.

У Споразуму се наводи да његовим потписивањем неће бити последица за учеснике у штрајку.

—————————————

Форум предложио „замрзавање” штрајка до 21. априла

БЕОГРАД – Форум београдских основних школа предложио је школским синдикатима да се законски штрајк замрзне до 21. априла, а да се тада, уколико се не испуне тражени захтеви, штрајк одмрзне и настави све до њиховог испуњења, саопштено је из тог форума.

На састанку је предложено да се не надокнађују часови који су током законске обуставе рада трајали 30 минута, наводећи да су тиме реализовани сви програмски садржаји и испуњен основни задатак који је регулисан Законом о основама система образовања и васпитања.

Такође, запослени чланови Форума који су добили умањене плате обавезни су да спроведу активности које се односе на прикупљање документације и давање приговора на начин обрачуна плате за период када је школа била у законском штрајку, наводи се у саопштењу.

Танјуг