logo

На позив Министра просвете, науке и технолошког развоја данас је одржан састанак са представницима репрезентативних синдиката у образовању. На дневном реду су биле теме: укрупњавање норме, измене планова и програма, које нису ништа мање актуелне од материјалног положаја запослених у просвети. У току дискусије о наведеним проблемима дотакли смо се многих питања која су значајна за образовање: норме, смањења броја предмета, оптерећење деце, мреже школа, величине школе као правног лица, смањење броја часова верске наставе и грађанског васпитања, двојезична настава, злоупотребе у просвети итд.
Изнети су и конкретни проблеми везани за Радну групу и радне подгрупе задужене за праћене радног ангажовања запослених у просвети по школским управама. Посебно су апострофирани проблеми у Београду. Тренутно је у Београду око 650 просветних радника непреузето, а на одређено ради око 4000. Од тог броја око две трећине су они који уживају заштиту директора који не дају податке о запосленима или се не зна који мандат по реду чувају. Па се поставља питање: Ко је министар, а ко директор?
Синдикати су стално инсистирали на системском решењу овог проблема. На питање Где је и које системско решење? Министар није имао одговор. Такође, представници репрезентативних синдикати су указали на проблем лошег рада или нерада просветне инспекције. Поред тога синдикати су указали да је у плану да се закину просветни радници по питању плате кроз «тесан» буџет Републике Србије за образовање.
Закључено је да ће се уприличити састанак са инспекцијском службом уз анализу конкретних случајева уз предузимање адекватних мера. Такође, разматра се могућност именовања лица које је задужено за просветну инспекцију. Министар је обећао да ће на примедбе Радне групе по питању реализације технолошких вишкова на нивоу Београда одговорити писаним путем.

Т. Живановић