pastarchives

Доношењем Закона о изменама и допунама Закона о буџету Републике Србије за 2011. годину (ребалансом буџета – 19 октобра, Службени гл.78/2011.г ) створио се законски оквир да јубиларне награде буду исплаћене за 2009. и 2010. годину из републичког буџета а за 2011.г. из буџета ЈЛС.

На данашњем састанку са представницима Министарства финансија, Министарства просвете и науке и репрезентативних синдиката добијени су одговори по питању јубиларних награда и то:

– Исплата јубиларних награда и отпремнина ће бити реализована  до 31.12.2011.г.,

– Исплате ће ићи преко ЈЛС и Министарства финансија,

– Исплате ће ићи у бруто износу.

Како имамо сазнања да чак 29 локалних самоуправа од 145 ( према евиденцији Министарства финансија) није доставило никакве захтеве, нити листе запослених који су остварили ово право остаје нам да се надамо и дубоко верујемо да своја Законом дата права нећемо морати да потражимо на Суду …

( Све ми нешто личи на ону дечију игру: „Ко је шуга ???, ја нисам – ти си…“  или… „Врзино коло…“)

ГСПРС „Независност“