Nova strategija

Akademcima će država davati povoljne kredite, a najbolji neće plaćati školovanje

Studiranje na kredit

BEOGRAD – Reforme iz korena!

Cilj Srbije je da u 2020. godini ima 38,5 odsto visokoobrazovanih građana. U odnosu na sadašnjih sedam odsto, ovaj plan deluje ambiciozno, ali nije nemoguć, tvrde u Ministarstvu prosvete, čiji je stručni tim napravio Strategiju obrazovanja za 2020. godinu.

Prema ovom dokumentu, koji čeka na usvajanje, najbolji akademci studiraće besplatno, a država će davati subvencionisane kredite za školarinu, koje će studenti otplaćivati po završetku studija. Takođe, predviđeno je i da studenti privatnih fakulteta mogu da konkurišu za smeštaj u domu i ishranu u menzi.

Profesor dr Srđan Stanković, predsednik Nacionalnog saveta za visoko obrazovanje, kaže za Kurir da je nova strategija izuzetno važna i zbog činjenice da je poslednji dokument ove vrste usvojen posle Drugog svetskog rata.

– Moguće je da će dokument biti usvojen u toku maja – ističe Stanković. Na pitanje kako će se rangirati studenti državnih i privatnih fakulteta prilikom konkursa za smeštaj u domu i ishranu u menzi, kaže:

– Ako Vlada usvoji ovaj dokument u ovom obliku, akcioni planovi će svaku tačku strategije razviti i bliže je objasniti.

Plan za prijemne ispite

– 20-22. juna predaja dokumenata

– 25-27. juna prijemni ispiti

– do 12. jula ispit će morati da bude završen

– 5-7. septembra prijemni u drugom roku

– 14-17. septembra upis

Nova strategija donosi:

– Mogućnost studiranja tokom čitavog života

– Osnivanje doktorskih škola

– Osnivanje univerziteta trećeg doba

– Strukovni master

– Podelu po brzini studiranja

– Studiranje prilagođeno zaposlenim studentima

– Praksu u inostranstvu

Slobodna mesta i cene

Br. studenata        Samofinan.     Školarina

Arhitektonski                 175                      125                      240.000

Građevinski                    280                     120                      100.000

Elektrotehnički                410                    150                        90.000

Mašinski                          520                      20                           60.000

Rud.-geološki                  245                     50                           45.000

Saobraćajni                       300                    50                           90.000

Metalurški                          280                     20                            66.000

Matematički                         304                    91                            100.000

Hemijski                              180                    15                               78.000

Biološki                                160                    70                              80.000

Geografski                           140                  170                             80.000

Veterinarski                         150                       6                            120.000

Medicinski                             450                    50                            125.000

Stomatološki                         150                   50                             180.000

Farmaceutski                       250                    60                             136.000

Fakultet sporta                     160                     0                                147.000

Učiteljski                                285                 155                                90.000

FON                                         380                 290                                 139.000

Poljoprivredni                         630                280                                  77.000

KURIR