– Đaci osmog razreda u Srbiji sutra očekuju objavljivanje preliminarnih rezultata „male mature“, na kojoj su polagali testove iz srpskog, odnosno maternjeg jezika, i matematike.Nakon objavljivanja preliminarnih rezultata i podnošenja žalbi, đaci će konačne rezultate završnog ispita na kraju osnovnog školovanja saznati 3. jula.Mala matura prvi put se polagala ove godine, a na testovima iz jezika i matematike osmaci su imali 50 odsto potpuno poznatih zadataka, 25 odsto delimično poznatih i 25 odsto nepoznatih zadatака.
Mala matura je obavezna za sve osnovce, bez obzira na to da li žele da upišu srednju školu. Završni ispit se boduje za upis za srednje škole, đaci na testovima iz jezika i matematike mogu osvojiti najviše po 20 poena, a uspeh iz škole može im doneti najviše 60 bodova

Ukida se prag znanja prema kojem je do ove godine đak morao da osvoji najmanje po jedan bod na oba testa da bi položio ispit. Do sada su prednost na upisu u srednje škole imali đaci koji na testovima osvoje najmanje po pet poena, a zbog obaveznog polaganja male mature od ove godine je i ta odredba ukinuta.

Kako su objasnili u ministarstvu prosvete i nauke, teoretski, ako ima slobodnih mesta, đak se može bez ijednog osvojenog boda na maloj maturi upisati u željenu srednju školu.

Liste sa željenim obrazovnim profilima i gimnazijskim smerovima đaci će predavati 4. i 5. jula, a na listi može biti upisano 20 željenih škola.

Upis đaka obaviće se 13. i 14. jula. Time se završava prvi upisni rok. Drugi upisni rok za preostala nepopunjena mesta u srednjim školama trajaće od 14. do 16. jula.