СВОМ СНАГОМ НАПРЕД У ЗАМРЗАВАЊЕ

СВИ СМО ЈЕДНАКИ, САМО СУ НЕКИ (И ДАЉЕ) ЈЕДНАКИЈИ ОД ДРУГИХ

За чланове ГСПРС НЕЗАВИСНОСТ основни разлог изласка из прошлогодишњег штрајка и потписивања Споразума о решавању спорних питања фебруара 2015. године је била обавеза Владе РС дефинисана чл. 3. наведеног Споразума, а који гласи:

«Влада се обавезује да ће благовремено утврдити предлог посебног закона којим ће се уредити плате запослених у јавном сектору, а који би се примењивао од 1. јануара 2016. године.
Предлогом закона из става 1. овог члана побољшао би се материјални положај запослених у образовању.
Репрезентативни синдикати потписници овог споразума биће одмах укључени у израду нацрта закона из става 1. овог члана.»

Нажалост предлог Закона о систему плата запослених у јавном сектору не обезбеђује никакво побољшање материјалног положаја запослених у образовању због чега сматрамо да смо обманути и принуђени да спроведемо следеће:

1. Да затражимо посредовање и помоћ Интернационале образовања, Међународне конфедерације слободних синдиката, Еропског форума Европске конфедерације синдиката и Међународне организације рада (чији смо чланови)
2. Да на састанку код премијера захтевамо корекцију коефицијената до доношења закона који би на праведан начин вредновао све запослене у јавним службама

Полазећи од основне идеје синдикалног организовања која се темељи на солидарности, правди и правичности, сматрамо да терет економске кризе сви у јавном сектору не деле равномерно, а да предложени Нацрт Закона о систему плата не врши корекцију, већ конзервира постојеће стање и представља обману запослених у образовању.
Нове активности чланова ГСПРС НЕЗАВИСНОСТ са циљем коначног побољшања материјалног стања запослених у образовању више су него извесне.

ГСПРС НЕЗАВИСНОСТ

Преузми оригинал