Због све присутнијих случајева непријављивања слободних радних места (на одређено или неодређено време) од стране појединих директора у већини школских управа, договорено је са Министром просвете, Жарком Обрадовићем, да се у вези рационализације организује посебан састанак, те молим све главне поверенике у школама да доставе написмено информације о неправилностима по питању како „технолошких вишкова“, „технолошких мањкова“, тако и по питању запослених за чијим је радом престала потреба, без обзира да ли је настала активностима директора школа или активностима начелника школске управе.

Стога се позивају сви чланови ГСПРС „Независност“ и запослени који су сведоци сличних појава да евентуалне неправилности пријаве Главном поверенику (председнику) Синдиката „Независност“ у Школи. На тај начин ћемо помоћи да се наведене неправилност разреше у сарадњи са Просветном инспекцијом, Инспекцијом рада, Школском управом и Министарством просвете Републике Србије, правовремено реагујући и спречавајући непотребно расипање буџетских средстава намењених запосленима у образовању.

 

Информације потписане и оверене је потребно доставити у Секретаријат ГСПРС „Независност“ до 08.09. 2010. године електронском поштом на на е-маил ugsprosv@eunet.rs или на адресу:

ГСПРС „Независност“ Нушићева 4/5 11000 Београд .

 

 

 

Београд, 26. 08. 2010. год. ГСПРС „Независност“

 

Проф. др Томислав Живановић, председник