Изгледа да су реформатори одлучили да у реформу уђу без реформације!
О чему се ради?
Неком је пало на памет да преполови предмет ТЕХНИЧКО И ИНФОРМАТИЧКО ОБРАЗОВАЊЕ, који се изучава у основним школама.
Предмет кроз недељни двочас ученицима даје основне садржаје техничко технолошке и информационе културе и њихову основну примену у пракси.
Од петог до осмог ученици се упознају са техничким цртањем, организацијом простора у свесци, радном месту и радној површини рачунара, техничким материјалима и технологијом њихове обраде, саобраћајним васпитањем и образовањем, екологијом, пољопривредном технологијом, грађевинском техником,архитектуром, културом становања, енергетиком, машинством, роботиком и информатичким технологијама, електро техником и електроником, телекомуникацијама.
Кроз ове области ученици развијају своје склоности и могућа професионална опредељења. Повезивање теорије и праксе кроз практичне вежбе-модуле ученици могу веома конкретно да увиде да ли имају дара и интересовања за неку будућу професију било да је везана за занате ( пекар, обућар, кројач ,столар, цвећар, зидар, тесар…), средње техничке школе ( електричари, бравари, водоинсталатери, аутомеханичари, вулканизери, дизајнери… ), техничке факултете ( архитектура, грађевински, електротехнички, машински, технолошко-металуршки, пољопривредни, програмери…).
Настава је организована тако што се одељења са двадесет или са двдесет и више ученика деле на две групе. На тај начин два наставника могу да се посвете сваком ученику и помогну му да усклађено развија вештине и моторику, кроз њене најфиније елементе (сензомоторика, психомоторика, фина моторика ). Ученик има јединствену прилику да ради са обе руке и директно утиче на равномерно развијање обе мождане хемисфере. Усклађеним радом обе хемисфере постиже се усклађен проток енергије кроз ум и тело и ствара се савршена основа за здраву младу особу у равнотежи. Таква особа-ученик постиже смиреност и отвара се широко поље нових могућности: брже учење, брзо читање, добро памћење, развијање запажања, развијаље свих чула, једноставно, биће и личност ученика се УНАПРЕЂУЈЕ!

САМИ СЕБИ ОДГОВОРИТЕ НА ПИТАЊЕ: „ДА ЛИ ЈЕ МОГУЋЕ УЋИ У ДУАЛНО ОБРАЗОВАЊЕ БЕЗ ТЕХНИЧКОГ И ИНФОРМАТИЧКОГ ОБРАЗОВАЊА!?!?“

Миомирка Саичић