На седници СЕС-а Београда, одржаној 12.04.2016. године, а на предлог ГСПРС НЕЗАВИСНОСТ, анализирана је тема „Предлог начина остваривања права на јубиларну награду запослених у предшколским установама града Београда“. Због чињенице да у предшколским установама постоји одређен број запослених који у периоду од 08.06.2014. до 06.06.2015. године нису остварили право на исплату јубиларне награде (јер није постојао важећи колективни уговор) СЕС Београда је разматрао настали проблем.

У свом обраћању Снежана Ђурић је истакла да у наведеном периоду није постојао правни основ за исплату јубиларних награда, с обзиром да ни предшколске установе у наведеном периоду нису донеле друге опште акте који би били правни основ за исплату исте, нити су то право регулисалe уговорима о раду. И поред тога, 10 предшколских установа су својим запосленима средства исплатиле, а 7 нису.

У дискусиији присутних цитиран је и Закон о буџету РС који је у члану 17. забранио исплате свих награда и бонуса осим јубиларних награда за 2016. годину.

Представница ГСПРС НЕЗАВИСНОСТ, Ружица Тодић Брдарић, је подсетила присутне да је један од основних задатака СЕС-а и унапређење социјалног дијалога кроз колективно преговарање. С тим увези је неправедно, неоправдано и неприхватљиво да мали број запослених у предшкоским установама остане ускраћен за право због процеса колективног преговарања који је трајао 18 месеци (динамику и датуме одржавања преговора је диктирала друга страна, а не синдикати).

Без обзира на законска ограничења постоје морални, хуманистички и људски разлози који би оправдали доношење политичке одлуке града Београда, којом би се проблем решио.

ГСПРС НЕЗАВИСНОСТ  неће одустати већ ће контактирати Владине (Републичка агенција за мирно решавање радних спорова) и невладине организације како би се израдио предлог који ће бити упућен Скупштини града Београда и Градоначелнику Београда јер не можемо толерисати било који облик дискриминације на свим нивоима друштва, а самим тим и запослених у установама чији је оснивач град Београд.

У Београду, 18.04.2016.                  За ГСПРС НЕЗАВИСНОСТ

                                                            Ружица Тодић Брдарић

Овде можете преузети оригинал