Nedostatak kadrova u turizmu veliki problem

obradovic resurs
(аrhivska fotografija)

Ministar za prosvetu i nauku Žarko Obradović otvorio je danas prvi državni Fakultet za hotelijerstvo i turizam u Vrnjačkoj banji i naglasio da je najveći problem u toj oblasti nedostatak međunarodno kvalifikovanih menadžera.

Obradović je rekao da Srbiji nedostaju međunarodno kvalifikovani hotelski i turstitički menadžeri kao i kadrovi u novim turističkim zanimanjima.

„Neophodno je proširiti obrazovnu ponudu unapređenjem novih studentskih programa, otvaranjem visokoškolskih ustanova koje će usavršavati stručni kadar znanjima i veštinama neophodnim za unapređenje turističke ponude prema evropskim i svetskim standardima“, rekao je Obradović.

On je naveo da je fakultet otvoren u Vrnjačkoj Banji s obzirom na njenu dugu tradiciju u turizmu i zdravstvu, kao i zbog odgovarajućeg okruženja sa zaštićenim prirodnim resursima i srednjevekovnim spomenicima.

„Vlada Srbije, Ministarstvo za prosvetu kao i Unverzitet u Kragujevcu kome ovaj fakultet pripada, pružaće ovoj visokoškolskoj ustanovi neophodnu pomoć radi redovnog funkcionisanja“, izjavio je Obradović.

Presednica Skupštine Srbije Slavica Đukić Dejanović rekla je studentima da će tokom studiranja moći da pokažu svoje znanje ali i kreativnost.

„Uverena sam da ćete u narednom periodu učiti više od onoga što predviđaju programi, po sentenci – ne za školu, već za život, i učite za Srbiju, svoje porodice u svoju ličnu sreću“, kazala je Đukić Dejanović.

Na prvi Fakultet za hotelijerstvo i turizam upisalo se 100 studenta od kojih je 60 na republičkom budžetu i 40 samofinansirajućih studenata.

Ministar Žarko Obradović je uručio indekse za troje studenta koji su pokazali najbolje rezultate na prijemnom ispitu.

B-92