Ruzica i Tomislav

На позив Министра просвете, науке и технолошког развоја, а поводом Закључка Владе РС бр. 110-622/2015-1 од 27.01.2015.г. одржан је састанак представника четири репрезентативна синдиката и представника Министарства просвете, науке и технолошког развоја.
На опште изненађење представника синдиката, који су очекивали потписивање ПКУ за запослене у основним и средњим школама и домовима ученика с обзиром да је текст усаглашен, а Влада РС овластила Министра просвете, науке и технолошког развоја да то учини, то се није догодило!
Министар је био изричит у ставу да је потписивање ПКУ могуће само уз прекид штрајка.
Став ГСПРС НЕЗАВИСНОСТ је опште познат: УЦЕНА ЈЕ НЕПРИХВАТЉИВА!!!
Само у духу међусобног уважавања и неговања поверења могуће је развијати истински социјални дијалог.
С тога на сутрашњој седници СОЦИЈАЛНО-ЕКОНОМСКОГ САВЕТА председник ГСПРС НЕЗАВИСНОСТ проф. др Томислав Живановић ће присутне известити о току и резултатима колективног преговарања, а у оквиру теме: «Стање и перспективе колективног преговарања у Републици Србији».
ГСПРС НЕЗАВИСНОСТ ће у сарадњи са другим синдикатима припремити нови Предлог Споразума о решавању спора који ће понудити Министарству просвете, науке и технолошког развоја.

У Београду, 30.01.2015.г.                                                                                                                                                          ГСПРС НЕЗАВИСНОСТ