1. Одлуку о штрајку доставити директору школе;

2. Запослени долазе у школу и уместо првог часа, председник синдиката запослене упознаје са:

а)Штрајкачким захтевима,

б)Материјалним положајем запослених у образовању,

в)Извештајем са преговора у Министарству просвете,

науке и технолошког развоја

3. У време одржавања штрајка у рубрику школског дневника уписати:

ЧАС НИЈЕ ОДРЖАН ЗБОГ ШТРАЈКА УПОЗОРЕЊА;

4. Председници општинских организација су дужни да податке о броју школа у штрајку доставе до 11 сати за преподневну смену, а до 16 сати за поподневну смену.