Посланици републичког парламента усвојили ребаланс буџета за 2011. годину, којим је предвиђен дефицит од 142,7 милијарди динара. Посланици су усвојили и измене Закона о порезима на имовину, према којима се тај порез неће повећавати у 2012. години. Усвојена и четири закона којима се Србија додатно задужује. Скупштина Србије усвојила је данас ребаланс буџета за 2011. годину, који је усаглашен са Међународним монетарним фондом и који предвиђа буџетски дефицит од 142,7 милијарди динара.

За ребаланс су гласале све странке владајуће већине, укључујући и Лигу социјалдемократа Војводине и Савез војвођанских Мађара, који су имали примедбе на исплату буџетских средстава Војводини. Влада Србије усвојила је амандман СВМ-а, којим је прецизирано да се износ средстава опредељених тим законом за финансирање капиталних издатака Војводине, у четвртом кварталу ове године трансферише буџету те покрајине у три једнаке рате 1. новембра, 15. новембра и 1. децембра. Сходно усвојеном амандману Уједињених региона Србије, којим је прецизирана расподела новца градовима и општинама у последњем кварталу по основу ненаменских трансфера и трансфера солидарности, градови и општине ће за последња три месеца ове године из буџета добити укупно 4,6 милијарди динара ненаменских трансфера и око 810 милиона динара трансфера солидарности. Ребаланс буџета предвиђа приходе од 707,34 милијарди динара, а расходе од 850,91 милијарди. Према договору са ММФ-ом, дефицит консолидованог буџета у овој години биће повећан са првобитно планираним 4,1 одсто бруто домаћег производа на 4,5 одсто.Ребалансом буџета, како је раније саопштено из Владе, биће увећани издаци за пензије, зараде и социјална давања, а та повећања ће бити реализована у октобру, како је и планирано. Ребалансом је, такође, предвиђено додатних 300 милиона динара за субвенционисање стамбених кредита грађана Србије. Највеће уштеде биће направљене на име капиталних издатака, и то по основу боље планиране динамике плаћања, као и код расхода за камате.

Порез на имовину неће се повећати 2012. године

Скупштина Србије усвојила је четири споразума о задуживању Србије, међу којима је и гаранција између Србије и Европске банке за обнову и развој за зајам од 80 милиона евра за „Електропривреду Србије“, односно Рударски басен „Колубара“. Порез на имовину за 2012. годину не може бити већи од пореза који су грађани и предузетници платили у овој години, утврђено је изменама Закона о порезу на имовину које је данас усвојила Скупштина Србије. У образложењу Владе Србије наводи се да је основни разлог за измене Закона о порезу на имовину заштита социјалног положаја пореских обвезника који не воде пословне књиге. Скупштина је усвојила и измене Закона о јавном дугу које ће омогућити дугорочно задуживање локалних самоуправа за финансирање инфраструктурних пројеката. Прописује се и могућност обуставе трансферних средстава из буџета Србије до висине неизмирених обавеза, ако јединица територијалне аутономије не измири дуг у складу са уговореном динамиком. Скупштина је усвојила и измене Закона о обавезном осигурању у саобраћају којима је предвиђено одлагање почетка рада Гарантног фонда најкасније до 30. јуна 2012. године. Према постојећем закону, рок за почетак рада фонда је 11. октобар 2011. године. Парламент је, након гласања, почео нову седницу на чијем дневном реду је, између осталог, Предлог националне стратегије заштите и спасавања у ванредним ситуацијама.

 

Извор: РТС