Осуда академске заједнице условљавања уписа бруцоша на Високој техничкој школи. На неким факултетима самофиансирајући студенти добијају бесплатне књиге. Важе и скрипте и фотокопиране књиге.Условљавање уписа бруцоша Високе техничке школе Нови Београд куповином комплета уџбеника у износу од 9.000 динара, изазвало је осуду академске јавности. Упис у ову високошколску установу је завршен, књиге су купљене, али по свему судећи због овог условљавања биће посла и за просветну инспекцију. И док се чека на извештај инспектора на факултетима и високим школама истичу да је „везивање“ уписа са куповином „уџбеника“ недопустиво и да би просветна инспекција требало да реагује.

У Београдској пословној школи кажу да максимално излазе у сусрет студентима и да уџбенике могу да плате на десет рата. Уколико не желе, академци не морају купити књиге које издаје школа, већ сами бирају материјал из кога ће спремати испит. Цена комплета уџбеника се креће од 15.000 до 20.000 динара.

– Ружно је условљати упис куповином уџбеника у време тешке финанисијске ситуације за већину студената и њихових родитеља – каже Илија Самарџић, директор Београдске пословне школе – Високе школе струковних студија. – Наши студенти могу да користе и књиге које штампа Економски факултет, али и скрипте и фотокопиране књиге. Максимално изалазимо у сусрет и када је уплата школарине, па академци могу платити прву рату тек у децембру, а остатак и на крају школске године.

На Правном факултету сви самофинансирајући студенти добијају уџбенике бесплатно. У октобру академци добијају распоред полагања испита и код ког испитивача, па тачно знају из ког уџбеника треба да спремају градиво. Међу будућим правницима има и оних који уче из скрипата, а комплет књига за прву годину кошта мање од 10.000 динара.

– Сви самофинансирајући студенти и првих 40 бруцоша на ранг листи добијају комплете уџбеника – каже проф. др Марко Бацковић, декан Економског факултета. – Недопустиво је било какво условљавање. Својим студентима кажем да се материја коју предајем налази у више од 300 књига и да уче одакле желе, само да дођу спремни на испит. Просечна цена уџбеника на нашем факултету је око 1.500 динара.

И декан Саобраћајног факултета проф. др Слободан Гвозденовић каже да факулетети не смеју условљавати студенте на било који начин. Цене књига су од 500 до 1.000 динара, а студенти могу учити из скрипата или фотокопирати уџбенике.

– Код нас не постоје класични уџбеници, већ практкуми и радне свеске које коштају 300 до 400 динара – каже проф. др Живослав Тешић, професор Хемијског факултета. – У спремању испита студенти могу користити стручну литературу, а те књиге су јако скупе и коштају од 4.000 до 7.000 динара. Студенти их могу узети из факултетске библиотеке, где постоји 20 до 50 књига за сваки предмет.

ИНСПЕКЦИЈА

У Републичкој просветној инспекцији кажу да ниједна високошколска установа не сме условљавати упис и излазак на испит куповином уџбеника. Они поручују студентима и родитељима да сваки такав случај пријаве просветној инспекцији. Како кажу, до сада није било таквих пријава, а у конкретном случају Високе техничке школе инспекција ће предузети одговарајуће мере.

 

Б. БОРИСАВЉЕВИЋ